Om Christer Sjöberg

Förstelärare på Strandskolan i Tyresö. Undervisar i matte och programmering.